Grafische vormgeving

Vormgeving in dienst van resultaat

Een goede vormgeving van uw communicatiemiddelen draagt bij aan de door u gestelde doelen: maximale herkenbaarheid en effectiviteit. Komuniko heeft ruim dertig jaar ervaring in de grafische branche. We beheersen alle disciplines die bij de bewerking van grafisch materiaal komen kijken. Daarnaast kunt u rekenen op een creatieve lay-out, een krachtig samenspel van beeld en typografie. Zowel op papier als digitaal. Geen ‘kunst om de kunst’, maar altijd in dienst van de boodschap die u wilt uitdragen.
Fotografie is een van de instrumenten van de grafische vormgever. Omdat wij beide disciplines binnen Komuniko verenigen, ontstaat een wisselwerking met meerwaarde.

  • Logo’s
  • Huisstijl
  • Websites en banners
  • Advertenties
  • Flyers
  • Folders
  • Brochures
  • Nieuwsbrieven
  • Verpakkingen
  • Display materiaal